Trin 2

Som abonnent kan du får trykt dit navn på ryggen af Kraks Blå bog. Det koster 300 DKK ekstra og skal bestilles senest 1. marts i udgivelsesåret.