menu

Kraks Blå Bog

menu

Facts 2019

Statistik for årets udgave af Kraks Blå Bog (2019-2020)

 

 

Personerne er optaget i Kraks Blå Bog for livstid. Når en person afgår ved døden, udgår biografien i den næste udgave

Afdøde personer i perioden medio april 2018 til ultimo marts 2019: Download

Årstallene i kursiv henviser til personens sidste komplette biografi.

 

Øvrig information:

Fra den ældste til den yngste: Den tidligst fødte optagne er skuespiller Louise Phister, født i 1816, og den yngste er Prins Nikolai, født i 1999.

Opdatering: fra 2018 til 2019 er 77 % af alle biografierne opdateret.