menu

Kraks Blå Bog

menu

Facts 2020

Statistik for årets udgave af Kraks Blå Bog (2020-2021)


 

Personerne er optaget i Kraks Blå Bog for livstid. Når en person afgår ved døden, udgår biografien i den næste udgave.

Afdøde personer i perioden ultimo marts 2019 til ultimo marts 2020: Download

Årstallene i kursiv henviser til personens sidste komplette biografi.

Øvrig information:

Fra den ældste til den yngste: Den tidligst fødte optagne er skuespiller Louise Phister, født i 1816, og den yngste er Prins Nikolai, født i 1999.