Statistik og info

d Statistik for Blå Bog 2018-19

 

 

 

 

 

Personerne er optaget i Kraks Blå Bog for livstid. Når en person afgår ved døden, udgår biografien i den næste udgave. 

Afdøde personer i perioden medio april 2017 til ultimo marts 2018: Download PDF

Årstallene i kursiv henviser til personens sidste komplette biografi.

 

Øvrig information:

Fra den ældste til den yngste: Den tidligst fødte optagne er skuespiller Louise Phister, født i 1816, og den yngste er Prins Nikolai, født i 1999.

Opdatering: fra 2017 til 2018 er 76 % af alle biografierne opdateret.