menu

Kraks Blå Bog

menu

Statistik og info Kraks Blå Bog 2023-24

 

Personerne er optaget i Kraks Blå Bog for livstid. Når en person afgår ved døden, udgår biografien i den næste udgave.

Afdøde personer i perioden ultimo marts 2022 til medio marts 2023: Download

Årstallene i kursiv henviser til personens sidste komplette biografi.

Øvrig information:

Fra den ældste til den yngste: Den tidligst fødte optagne var skuespiller Louise Phister, født i 1816, og den yngste er Prins Felix, født i 2002.