menu

Kraks Blå Bog

menu

Lovgivning

Grundet Persondataloven har vi spurgt alle biograferede, om de ønsker at deres biografi må offentliggøres online, hvilket mere end 7.200 personer har givet samtykke til i henhold til § 6, stk. 1, nr. 1 i lov nr. 429 af 31. maj 200 om behandling af personoplysninger. Vi mangler stadig svar fra enkelte optagne, mens ganske få ikke har ønsket at deltage med en digital biografi. Derfor forventer vi snarest muligt at have næsten alle biograferede fra den trykte bog med i den digitale udgave.  Online-biografierne af Kraks Blå Bog er identiske med biografierne i den trykte udgave af bogen, bortset fra at man i den digitale udgave også finder oplysninger om den biograferedes eventuelle børn og fritidsinteresser. Ud af ca. 8.500 nulevende optagne personer har ca. 900 endnu ikke givet et sådant samtykke. Fulde biografier for disse personer findes kun i den trykte udgave. Her indeholder online-versionen kun stamdata (navn, titel og fødselsdato).