menu

Kraks Blå Bog

menu

Persondata

Politik gældende fra 17. marts 2023:

 

G.E.C. Gads Forlag A/S (herefter Forlaget), CVR 36424311, Fiolstræde 31-11, 1171 København K, er ansvarlig for databehandling af personoplysninger inden for rammerne af nærværende persondatapolitik. Enhver databehandling finder sted i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Som optaget person i Kraks Blå Bog accepterer du ved din oprettelse som bruger i vores system, og herefter årligt i forbindelse med opdatering af din biografi, at Forlaget behandler dine personoplysninger i henhold til nedenstående.

 

Hvad er persondata?

Persondata dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en fysisk person, herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

 

Dine data

Som optaget person i Kraks Blå Bog afgiver du personoplysninger og biografiske oplysninger via optagelsesskema og siden via vores redaktionelle platform på biografi.blaabog.dk eller gennem anden kontakt med redaktionen.

Hver enkelt optaget person i Kraks Blå Bog har adgang til sine egne data på ovennævnte platform via personligt login og bestemmer selv, hvilke oplysninger der afgives til redaktionen/værket.

De afgivne oplysninger indsamles alene med henblik på udformning og opdatering af din biografi samt efterfølgende publicering i Kraks Blå Bog, på tryk såvel som online på blaabog.dk. Som optaget person kan du vælge ikke at give samtykke til publicering af din biografi online, og din biografi publiceres i så tilfælde kun i den trykte bog.

De indsamlede oplysninger anvendes desuden af redaktionen til kommunikation med dig.

 

Hvordan lagres dine oplysninger?

Dine afgivne personoplysninger og øvrige oplysninger lagres i overensstemmelse med gældende standarder og sikkerhedskrav på servere, der befinder sig i Danmark.

 

Overdragelse af oplysninger til tredjemand

Forlaget videregiver kun dine oplysninger til tredjemand til formål, der ligger inden for udgivelsen af Kraks Blå Bog, eller i markedsføringsøjemed. Dvs. Forlaget kan videregive data til samarbejdspartnere, der leverer sats, trykning eller på anden måde udgivelsesrelaterede ydelser samt eksponering i samarbejde med tredjemand eller i tredjemands kanaler med henblik på at brande, skabe synlighed og generere trafik til Kraks Blå Bog.

I forbindelse med et evt. salg, rekonstruktion, fusion eller anden overdragelse af Forlaget eller udgivervirksomheden kan de til værket indsamlede personoplysninger overdrages, forudsat at modtager håndterer og respekterer oplysningerne i overensstemmelse med nærværende persondatapolitik.

 


 

Tidligere politik (gældende indtil 16. marts 2023):

G.E.C. Gads Forlag A/S (herefter Forlaget), CVR 36424311, Fiolstræde 31-11, 1171 København K, er ansvarlig for databehandling af personoplysninger inden for rammerne af nærværende persondatapolitik. Enhver databehandling finder sted i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Som optaget person i Kraks Blå Bog accepterer du ved din oprettelse som bruger i vores system, at Forlaget behandler dine personoplysninger i henhold til nedenstående.

 

Hvad er persondata?

Persondata dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en fysisk person, herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

 

Dine data

Som optaget person i Kraks Blå Bog afgiver du personoplysninger og biografiske oplysninger via vores redaktionelle platform på biografi.blaabog.dk eller gennem anden kontakt med redaktionen.

Hver enkelt optaget person i Kraks Blå Bog har adgang til sine egne data på ovennævnte platform via personligt login og bestemmer selv, hvilke oplysninger der afgives til redaktionen/værket.

De afgivne oplysninger indsamles alene med henblik på udformning og opdatering af din biografi samt efterfølgende publicering i Kraks Blå Bog, på tryk såvel som online på blaabog.dk. Som optaget person kan du vælge ikke at give samtykke til publicering af din biografi online, og din biografi publiceres i så tilfælde kun i den trykte bog.

De indsamlede oplysninger anvendes desuden af redaktionen til kommunikation med dig.

 

Hvordan lagres dine oplysninger?

Dine afgivne personoplysninger og øvrige oplysninger lagres i overensstemmelse med gældende standarder og sikkerhedskrav på servere, der befinder sig i Danmark.

 

Overdragelse af oplysninger til tredjemand

Forlaget videregiver kun dine oplysninger til tredjemand til formål, der ligger inden for udgivelsen af Kraks Blå Bog. Dvs. Forlaget kan videregive data til samarbejdspartnere, der leverer sats, trykning eller på anden måde udgivelsesrelaterede ydelser.

I forbindelse med et evt. salg, rekonstruktion, fusion eller anden overdragelse af Forlaget eller udgivervirksomheden kan de til værket indsamlede personoplysninger overdrages, forudsat at modtager håndterer og respekterer oplysningerne i overensstemmelse med nærværende persondatapolitik.