menu

Kraks Blå Bog

menu

Historien bag

En kort oversigt over et menneskes levnedsløb kaldes en ‘blå bog’. Udtrykket stammer helt tilbage fra 1910, hvor Kraks Blå Bog udkom første gang. Siden er det blevet et begreb i det danske sprog. Blå Bog er siden udkommet hvert år med omkring 200 nye biografier over betydningsfulde og anerkendte personer. Indtil 2007 stod Kraks Forlag A/S for redaktion og udgivelse. Siden har Gads Forlag stået for redigering og udgivelse af værket. Blå Bog udvikles fortsat med løbende tilpasning i forhold til det samfund, der omgiver os.

Kraks Blå Bog har naturligvis undergået en løbende forandring gennem årene. Procentandelen af kvinder er steget, nye fagområder er kommet til – fx IT, sport og medier. I andre lande hedder tilsvarende værker ”WHO’s WHO”. Vender man blikket mod f.eks. USA og England – hvor informationsteknologien er massiv – har det det vist sig, at de nye sociale medier på ingen måde har overflødiggjort de trykte Who’s Who værker, men tværtimod stimuleret deres fortsatte vækst og udvikling.

I Danmark er Blå Bog det mest citerede opslagsværk, en position værket har erhvervet sig gennem over hundrede års samvittighedsfuld indsats og troværdige data. Blå Bog omtales massivt i trykte og digitale medier hvert år, specielt med fokus på de nyoptagne.

Den første udgave af Blå Bog udkom i 1910 efter forlægger Ove Kraks idé og indeholdt biografier af ca. 3.000 betydningsfulde personer fra det danske samfund. Udgangspunktet er efter over 100 år det samme som det var i første udgave, nemlig; “At medtage mænd og kvinder, hvis levnedsløb kan tænkes at have interesse for en større kreds.” (Fra Ove Kraks forord fra 1910).

 

Vil du læse mere om Blå Bog – et stykke Danmarkshistorie?

I anledning af 100-års jubilæet i 2009 udgav Gads Forlag et festskrift for bogen, hvori man kan læse et stykke Danmarkshistorie. Læs festskriftet her.