menu

Kraks Blå Bog

menu

Om indholdet

Indholdet i den digitale Blå Bog-database består af næsten 30.000 fulde og opdaterede biografier på ca. 8.500 nulevende og ca. 21.000 afdøde personer.

En biografi består af strukturerede oplysninger om:

  • Fornavn, efternavn, titel, fødselsdato og fødested
  • Forældre med navn, titel og evt. dødsår
  • Ægtefælle/samlever/partner med navn, titel, fødselsdato, fødested
  • Svigerforældre med navn, titel og evt. dødsår
  • Uddannelse, ansættelser/job
  • Tillidshverv og medlemskaber
  • Frembragte værker, opfindelser, litterære, videnskabelige eller kunstneriske arbejder og hovedroller
  • Priser og legater
  • Danske og udenlandske ordener
  • Privatadresser, sommerhusadresser, e-mail-adresser og webadresser
  • Samt faggruppe og køn (ikke-søgbar i online-udgaven)
  • Børn og fritidsinteresser (dog kun med i online-udgaven)

Enkelte optagne har udeladt nogle af disse oplysninger.

Enkelte personer – 357 – er i tidligere udgaver blevet forkortet, hvorfor der henvises til årstallet for den sidste fulde biografi.

 

Et scannings- og digitaliseringsprojekt af format

Kraks Blå Bog er udkommet hvert år siden 1910 – altså nu i 110 udgaver. De mange tusinde biografier – fra ca. 3.000 i den første udgave til over 8.500 i den seneste – viser et stykke Danmarkshistorie, der dækker hele samfundet med betydningsfulde og dygtige mennesker fra alle fagområder.  Digitaliseringsarbejdet betød scanning af 128.000 trykte sider. Efter scanningen er filerne OCR-behandlet, XML-kodet og konverteret ind i basen. Det unikke i den nye online-portal er udvælgelsen, sammensætningen, bredden, dataindholdet, troværdigheden og den lette adgang til viden. Det bliver således muligt selv at udvælge præcis den person-information, man har brug for til privat eller erhvervsmæssig brug.

 

Digitaliseringen

Det har været ambitionen med digitaliseringen af Blå Bog også at gøre de historiske biografier tilgængelige, så alle kan købe adgang til bestemte personer, der har været biograferet.

  • Redaktionen har altid fået mange henvendelser om tidligere biografier.
  • Det kan være til brug for journalister, forfattere, slægtsforskere, virksomheder, institutioner,
  • Familiemedlemmer og andre interesserede. Nu bliver det snart muligt også at søge i disse mere end 20.000 tidligere biografier fra de gamle bøger.

 

Disclaimer

Da scanningen er foretaget udfra de gamle trykte bøger, kan man opleve fejl og mangler og udeladte biografier fra et antal personer. Det skyldes både trykkvalitet og fejl i aflæsningen af scanningsmaterialet. Vi arbejder løbende på at finde og matche de personer, der indtil videre ikke findes i visse årgange.

Hvis du oplever mangler eller andre uhensigtsmæssigheder, kan du skrive til redaktionen på blaabog@gad.dk.

 

Lovgivning

Oplysningerne i den digitale udgave af Blå Bog er identiske med biografierne i den trykte udgave af bogen, bortset fra at mange personer har tilføjet data om børn og fritidsinteresser i den digitale udgave.

I online-udgaven finder man dog kun biografier fra personer, der har givet samtykke til digital publicering efter Persondatalovens regler.Ud af ca. 8.500 nulevende optagne personer har ca. 700 endnu ikke givet et sådant samtykke. Ganske få (under 70 personer) har sagt nej tak til digital publicering. Fulde biografier for disse personer findes kun i den trykte udgave og online-versionen viser kun stamdata (navn, titel og fødselsdato).

 

Brug af materialet

Gads Forlag A/S ejer rettighederne til både databasen og de enkelte biografier heri. Du har ret til at benytte både databasen og dens indhold i overensstemmelse med Ophavsretslovens almindelige regler. Det betyder blandt andet, at man må citere fra biografierne i overensstemmelse med god skik og med “Kraks Blå Bog” og “Blå Bog Online” som kildeangivelse, og at man kan fremstille enkelte eksemplarer af biografierne til sig selv og sin husstand.

 

Faggrupper

Alle nulevende optagne er kategoriseret i én af 35 faggrupper. Ikke alle tidligere optagne er kategoriseret i faggrupper, idet denne inddeling først er startet i 1990’erne. Faggrupperne er Redaktionens egen opfindelse og svarer ikke til nogen officielle faggrupper. Såfremt en tidligere optaget person ikke indeholder oplysninger om faggruppe, vil der stå “Ikke oplyst”, og der kan så ikke søges på faggruppe.

 

Køn

Alle nulevende optagne er kategoriseret efter køn. Ikke alle tidligere optagne er køns-kategoriseret, idet denne kategorisering af databasen først er startet i 1990’erne. Såfremt en tidligere optaget person ikke indeholder oplysninger om køn, vil der stå “Ikke oplyst”, og der kan så ikke søges på køn.