menu

Kraks Blå Bog

menu

Pressemeddelelse

95 nye optagne i Kraks Blå Bog 2023-2024 inden for vidt forskellige fagområder

En gårdejer, en hofdame, en imam og en glaskunstner er blandt titlerne på de nye optagne i årets udgave af Blå Bog, hvilket afspejler bogens ambition om at favne bredt. Desuden finder man i år i bogen en del politikere – heriblandt politisk leder Franciska Rosenkilde, kulturminister Jakob Engel-Schmidt og borgmester Sofia Osmani. Fællesnævneren for alle optagne er, at de har markeret sig positivt inden for deres respektive fagområder.

Kraks Blå Bog er udkommet siden 1910. I alt indeholder årets trykte udgave 8.267 biografier over nulevende personer, mens den digitale version på blaabog.dk rummer samtlige biografier på de ca. 30.000 personer, der har været optaget i Kraks Blå Bog gennem tiden.

“Det er fantastisk endnu et år at kunne præsentere en så mangfoldig buket af nye navne i Kraks Blå Bog. Det er jo en af de ting, som er Blå Bogs særkende, at den hylder folk på tværs af fagområder, ikke kun inden for ét afgrænset felt. Og ligeledes er det glædeligt, at vi igen i år kan præsentere en mere jævnbyrdig kønsfordeling, end vi har set historisk. I år har vi 52 % kvinder blandt de nye, og det vidner om, at kvinder i dag har mulighed for at tage del i udviklingen af vores samfund, vores viden, kultur og fællesskab. Og det afspejler Blå Bog.” Bolette Rud. Pallesen, redaktionschef.

Årets nye navne I dette års udgave af Kraks Blå Bog er flere politikere optaget. Det gælder bl.a. digitaliseringsminister og minister for ligestilling Marie Bjerre, MF Pelle Dragsted, uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund, MF, politisk ordfører Christian Rabjerg Madsen og kirkeminister Louise Schack Elholm.

Fra kulturens verden finder man i år forfatter Anne-Marie Vedsø Olesen, filmproducent Ditte Milsted, manuskriptforfatter Jeppe Gjervig Gram, museumsdirektør Anna Schram Vejby, billedkunstner Karin Lind og komponist Niels Rønsholdt.

Fra mediernes verden kan f.eks. nævnes ansvarshavende chefredaktør Tanja Nyrup Madsen, redaktør og vært Marc-Christoph Wagner og programdirektør, ansv. chefredaktør Simon Andersen.

Fra Grønland og Færøerne er optaget CEO Anne Nivíka Grødem og chefanklager Katrin Thorsvig Hansen.

Inden for IT & Tech og finans finder man bl.a. professor Ole Lehrmann Madsen, koncerndirektør Kristine Stenhuus og adm. direktør Charlotte Skovgaard.

Fra videnskaben og lægeverdenen kan f.eks. nævnes professor Signe Normand, zoologisk direktør, adj. professor Mads Frost Bertelsen, hospitalsdirektør Rasmus Møgelvang, overlæge, professor, dr.med. Henning Bundgaard.

Den ældste af de nyoptagne er journalist og gårdejer Kjeld Hansen, som er født i 1947, og de yngste er forfatterne Glenn Bech og Cecilie Lind samt MF, politisk ordfører Mai Villadsen alle tre født i 1991. Blandt årets optagne finder man et ægtepar: filmproducenterne Ditte Milsted og Jacob Jarek.

Listen over samtlige nyoptagne kan ses her.