menu

Kraks Blå Bog

menu

Danske ordener

Forkortelse Tekst
A.L.M.T. Major Anders Lassen-medaljen for Tapperhed
B.F.Ht. Beredskabsforbundets Hæderstegn
B.M.1*.1.*. Den Kgl. Belønningsmedalje. Guld m. Krone. Guld. Sølv m. Krone. Sølv.
C.F.F.Ht. Civilforsvars-Forbundets Hæderstegn.
Chr.X.Frm. Kong Christian X's Frihedsmedalje.
Chr.X.Krg.Em. Kong Christian X's Erindringsmedalje for Deltagelse i Krigen 1940-45.
Chr.X.Mm. Kong Christian X's Mindemedalje.
Chr.X.Mt. Kong Christian X's Mindetegn.
D.Ht. Dannebrogordenens Hæderstegn.
D.M. Dannebrogmændenes Hæderstegn.
D.M.If.Ht. Dansk Militært Idrætsforbunds Hæderstegn.
D.r.K.Ft.1. Dansk Røde Kors' Fortjensttegn.Fortjensttegn af 1. grad
D.r.K.Ht. Dansk Røde Kors' Hæderstegn.
D.r.K.M. Dansk Røde Kors' Medalje.
D.T.Ht. Danmarks Turistråds Hæderstegn.
Dr.I.Em. Dronning Ingrids Erindringsmedalje (for 50-års dagen for H.M. Dronning Ingrids ankomst til Danmark).
Dr.I.Mm. Dronning Ingrids Mindemedalje.
Em.11.juni.2009. Erindringsmedaille i anledning af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalens 75-års fødselsdag
Em.16.apr.2010. Erindringsmedaille i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 70-års fødselsdag
Em.16.apr.2020. Erindringsmedaille i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 80-års fødselsdag
Em.16.april.2015 Erindringsmedaille i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 75-års fødselsdag
F.Ht. Forsvarets Hæderstegn for god Tjeneste.
F.Ht.25. Forsvarets hæderstegn for god tjeneste, 25 år
F.Ht.40. Forsvarets hæderstegn for god tjeneste, 40 år
F.M.1.2.m.Spænde.2. Fortjenstmedaljen i Guld, i Sølv m. Spænde, i Sølv.
F.P.M. Fredsprismedaillen (De Blå Baretters fredsprismedalje).
Fm.M.1.2.3. Forsvarsministerens Medalje. Egeløv i guld. Egeløv i sølv. Uden egeløv.
Fr.IX.Mm. Kong Frederik IX's Mindemedalje.
Fr.IX.Mt. Kong Frederik IX's Mindetegn.
Fsv.M. Forsvarets Medalje for Fortjenstfuld Indsats uden for Kongeriget Danmarks Grænser
Fsv.M.1.2.3. Forsvarets Medalje for Fortjenstfuld Indsats. Egeløv i guld. Egeløv i sølv. Uden egeløv.
Fsv.M.3. Forsvarets medalje for international tjeneste i Kirgisistan 2003
Fsv.M.F&S. Forsvarets medalje for faldne og sårede i tjeneste.
Fsv.M.I.T.1.2.3. Forsvarets Medalje for International Tjeneste
Fsv.M.I.T.48-09. Forsvarets Medalje for International Tjeneste 1948-2009. (Veteranmedaljen)
Fsv.M.I.T.IRQ. Forsvarets medalje for international tjeneste i Irak 2014
Fsv.M.I.T.KOS. Forsvarets medalje for international tjeneste i Kosovo 1999-2000
Fsv.M.I.T.OUP. Forsvarets medalje for international tjeneste i Libyen 2011
Ft.Fsv.R. Fortjensttegnet for god Tjeneste i Forsvarets Reserve.
G.Em. Erindringsmedaillen for Hendes Majestæt Dronning Margrethe og Hans Kongelige Højhed Prins Henriks guldbryllup
Grøn.Hjst.M.1.2. Det Grønlandske Hjemmestyres Medalje, i Guld, i Sølv.
Hjv.25. Hjemmeværnets 25-års Tegn.
Hjv.40. Hjemmeværnets 40-års Tegn.
Hjv.50. Hjemmeværnets 50-års Tegn.
Hjv.Ft. Hjemmeværnets Fortjensttegn.
Ht.B.25. Hæderstegnet for god tjeneste i brandvæsenet, 25 år
Ht.B.40. Hæderstegnet for god tjeneste i brandvæsenet, 40 år
Ht.B.50. Hæderstegnet for god tjeneste i brandvæsenet, 50 år
Ht.F. Hæderstegnet for god Tjeneste ved Flyvevåbnet.
Ht.F.25. Hæderstegnet for god tjeneste ved flyvevåbnet, 25 år
Ht.F.40. Hæderstegnet for god tjeneste ved flyvevåbnet, 40 år
Ht.H. Hæderstegnet for god Tjeneste ved Hæren.
Ht.H.25. Hæderstegnet for god tjeneste ved hæren, 25 år
Ht.H.40. Hæderstegnet for god tjeneste ved hæren, 40 år
Ht.P. Hæderstegnet for 25 års God Tjeneste i Politiet.
Ht.RB. Hæderstegnet for God Tjeneste i Redningsberedskabet.
Ht.RB.25. Hæderstegnet for god tjeneste i Redningsberedskabet, 25 år
Ht.RB.40. Hæderstegnet for god tjeneste i Redningsberedskabet, 40 år
Ht.RB.50. Hæderstegnet for god tjeneste i Redningsberedskabet, 50 år
Ht.S. Hæderstegnet for god Tjeneste ved Søetaten "Holmen"
Ht.S.25. Hæderstegnet for god tjeneste ved søetaten, 25 år "Holmen"
Ht.S.40. Hæderstegnet for god tjeneste ved søetaten, 40 år "Holmen"
Jm.M. Justitsministerens Medalje
Jum.M.F. Justitsministeriet Medalje for Omkomne i Tjeneste
Jum.M.I.T. Justitsministeriets Medalje for International Indsats
Jum.M.S. Justitsministeriet Medalje for Sårede i Tjeneste
K. Kommandør af Dannebrog.
K¹. Kommandør af 1. grad af Dannebrog.
M.f.DR. Medaljen for Druknedes Redning.
M.f.u.Lt. Medaljen for udmærket Lufttjeneste.
M.f.æ.D. Medaljen for ædel Dåd.
M.i.&a. Medaljen Ingenio et Arti.
Mm.11.marts.1899-1999. Mindemedaillen i Anledning af Hundredårsdagen for Kong Frederik IX's Fødsel.
Mm.26.sept.1870-1970. Mindemedaillen i Anledning af Hundredårsdagen for Kong Christian den Xs Fødsel.
Mt.Fi. Dansk Røde Kors' Mindetegn for Hjælpeaktionen i Finland 1939-40.
Mt.Kfh. Dansk Røde Kors' Mindetegn for Dansk Krigsfangehjælp 1914-1919.
Mt.Kha. Dansk Røde Kors' Mindetegn for Krigshjælpearbejde 1939-45.
N.B.B.M.1.2.3. The Nordic Blue Berets Medal of Honour, Guld, Sølv, Bronze.
N.V.M.1.2.3. The Nordic Veterans Medal of Honour, Guld, Sølv, Bronze.
OEF CTF 150 Forsvarets Medalje for indsats i Task Force 150
Pr.H.Mm. Mindemedaille for Prins Henrik 11.6.1934-13.2.2018
R. Ridder af Dannebrog.
R.40.Em. Erindringsmedaillen i Anledning af H.M. Dronning Margrethe II's 40 Års Regeringsjubilæum.
R.50.Em. Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 50-års regeringsjubilæum
R.E. Ridder af Elefantordenen.
R.Em. Erindringsmedaillen i Anledning af H.M. Dronning Margrethe II's 25 Års Regeringsjubilæum.
R.O.Ht. Reserveofficersforeningen i Danmark's Hæderstegn.
R¹. Ridder af 1. grad af Dannebrog.
S.Em. Erindringsmedaillen i Anledning af H.M. Dronning Margrethe II og H.K.H. Prins Henriks Sølvbryllup 10.6.1992.
S.Kmd. Storkommandør af Dannebrog.
SK. Storkors af Dannebrog.
SK.i.diam. Storkors m. bryststjerne i diamanter.