menu

Kraks Blå Bog

menu

Hvordan er fordelingen mellem kvinder og mænd i Kraks Blå Bog?

Kraks Blå Bog er et spejlbillede af det danske samfund. I dag er godt en tredjedel af de nyoptagne kvinder. I bogen samlet set er 23 % kvinder (2019). I den første udgave, der kom på gaden i 1910, var 5 % kvinder. Dette afspejler den generelle samfundsudvikling. Vi er naturligvis opmærksomme på at finde og optage betydningsfulde kvinder, men anvender ikke kønskvotering.