menu

Kraks Blå Bog

menu

Hvorfor er “NN” ikke blevet optaget før?

Vi udtaler os principielt ikke om enkeltpersoner og deres optagelse. Der kan være flere grunde til, at en person bliver optaget sent i sin karriere, fx at personen ikke har svaret på redaktionens tidligere, gentagne invitationer, at redaktionen ikke tidligere har kunnet komme i kontakt med personen, at personen først er blevet godkendt af redaktionsudvalget sent i sin karriere, eller at personen tidligere har takket nej til optagelse, men nu er blevet overtalt.