menu

Kraks Blå Bog

menu

Hvorfor kan man læse om ægtefæller, svigerforældre, men ikke om børn?

Oplysninger om den optagnes forældre, ægtefælle/samlever samt svigerforældre er nogle af de stamdata, der næsten uden undtagelse er at finde i enhver biografi i Blå Bog. Disse oplysninger har bl.a. særlig interesse for personalhistorikere og slægtsforskere, men også andre kan have interesse i at se mere personlige oplysninger om udvalgte personer. Disse oplysninger kan være svære at finde andre steder.

Der har i værkets historie ikke været tradition for at nævne de biograferedes børn. Oplysninger om børn er selvfølgelig vigtige og relevante at læse om i biografisk sammenhæng,  og vi har derfor indført, at man kan medtage oplysninger om børn i den digitale udgave af på Blå Bog Online.